Ochrona Danych Osobowych

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą
z dnia 5 stycznia 2011r.
Kodeks wyborczy

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO)

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Wójt Gminy Chełm Śląski z siedzibą w Chełmie Śląskim, przy ul. Konarskiego 2, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Gminy Chełm Śląski i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będątransferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Podanie danych może być:

 1. wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym ,

 2. dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania umowy, prawnie uzasadnione interesem realizowanym przez administratora ,

 3. niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Dane nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych – czy w danym procesie były wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe,

 2. cofnięcia zgody przetwarzania danych (jeśli dane zebrane są na podstawie zgody) ,

 3. sprostowania – poprawiania przekazanych do urzędu danych osobowych,

 4. usunięcia – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku, jeśli dane zebrane są na podstawie innej niż na mocy prawa, dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,

 5. ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w szczególnych sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Urząd Państwa danych osobowych jeśli dane zebrane są na podstawie innej niż na mocy prawa. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania ich przetwarzania ,

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

SKARGA - mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzane przez nas dane osobowe naruszają przepisy prawa.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Pienta pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku rejestracji obrazu przez monitoring wizyjny zlokalizowany : wokół budynku Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim przy ul.Konarskiego 2, na zewnątrz i wewnątrz SP nr 2 przy Śląskiej 12, na placu zabaw przy ul.Wiosennej, na placu zabaw przy ul. Wieniawskiego (Arboretum), na placu zabaw przy ul.Rolniczej, przy ulicy Śląskiej - jest Wójt Gminy Chełm Śląski.

 2. Podstawą prawną stosowania monitoringu jest art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2022 r., poz. 559 ze zm.)

 3. Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrona mienia.

 4. Zapisy monitoringu będą przechowywane przez 14 dni.

 5. Zarejestrowany obraz może zostać udostępniony jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych.

 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. Dane z monitoringu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą.

 


 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.