Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci wodociągowej ϕ110/160 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej Dz90 PE oraz grawitacyjnej Dz200 PVC-U przy ul. Wiosennej w Chełmie Śląskim” Katarzyna Rembierz-Paruzel 1
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: "Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Play numer BRL7109A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową" Katarzyna Rembierz-Paruzel 73
3 - Ustalenie lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej fi 160 PE dla przy ul. Wieniawskiego w Chełmie Śląskim na działkach nr 2488/644, 2487/577 i 647 Katarzyna Rembierz-Paruzel 84
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Chełm Śląski B" Katarzyna Rembierz-Paruzel 209
Ustalenie lokalizacji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Chełm Śląski B Katarzyna Rembierz-Paruzel 278
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Stacyjnej w Chełmie Śląskim na działce nr 2381/645; 2383/645; 2376/645; 2168/645; 1353/646 Katarzyna Rembierz-Paruzel 258
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN dla zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej w Chełmie Śląskim na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Chełmie Śląskim przy ul. Chełmskiej na działce nr 463” Katarzyna Rembierz-Paruzel 330
Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 10.05.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego w Chełmie Śląskim przy ul. Czerniny na działkach nr 1073/14, 1074/14, 1075/14 i 1072/14" Katarzyna Rembierz-Paruzel 523
Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 28.04.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia ɸ110 PE w Chełmie Śląskim przy ul. Kolberga na działkach nr 1063/30 i 198" Katarzyna Rembierz-Paruzel 468
8 - Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV oraz zestawu złączowo-pomiarowego nN w celu zasilenia w energię elektryczną zespołu budynków jednorodzinnych w Chełmie Śląskim przy ul. Czerniny na działkach nr 1059/123, 1061/129, 217 – w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego” Jednostka ewidencyjna: Chełm Śląski, Obręb: Chełm Śląski karta mapy: 9" Katarzyna Rembierz-Paruzel 601

 

 

Dnia 2014-06-30 uruchomiono nową stronę bip.chelmsl.pl, wcześniejsza wersja strony znajduje się pod adresem www.biparchiwum.chelmsl.pl. Jeżeli któryś z artykułów nie działa lub nie ma dostępnej pełnej historii wersji, proszę wejść do archiwum bip.chelmsl.pl klikając tutaj. Znajduje się tam oryginalna wcześniejsza strona bipu. Błędy w działaniu strony proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@chelmsl.pl

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie Śląskim (RODO) rozwiń
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.